Atelier_25 – Ginevra

Atelier_26 – Lago di Costanza

Atelier_24 – Mondello

Ego_27 – Patras

Atelier_21 – Parma

Atelier_19 – Milan

Ego_27 – Palma di Maiorca

Atelier_06 – Udine

Atelier_04 – Treviso

Atelier_14 – Photo set