Atelier_30 – Mykonos

Atelier_25 – Ginevra

Atelier_26 – Lago di Costanza

Atelier_24 – Mondello

Ego_26 – Patrasso

Atelier_19 – Milano

Atelier_21 – Parma

Ego_27 – Palma di Maiorca

Atelier_06 – Udine

Atelier_04 – Treviso

Atelier_14 – Photo set